logo

Pensioen

Indien de overledene een pensioen genoot, wordt de pensioendienst automatisch ingelicht door de bevolkingsdienst van de laatste woonplaats van de overledene. Genoot de overledene een overheidspensioen, dan dient de rechthebbende zich te wenden tot die openbare instelling. Indien de overledene nog niet pensioengerechtigd was dient de weduwe/weduwnaar zich te wenden tot de bevolkingsdienst van zijn of haar woonplaats of tot de betrokken openbare dienst om een overlevingspensioen te bekomen.