logo

Welke andere instanties dient men te verwittigen bij overlijden ?

- werkgever, vakbond of beroepsorganisatie
- invaliditeitsvergoeding
- autoverzekering, brandverzekering,...
- dienst kijk- en luistergeld : opheffing of overdracht
- gas, water, electriciteit, telefoon : opheffing of overdracht
- lidmaatschappen en abonnementen opzeggen
- de directe belastingen : voor het jaar van overlijden
moet een afzonderlijke aangifte worden gedaan zowel voor de overlevende echtgenoot / echtgenote als voor de overledene. Er zal een vermindering toegekend worden aan de overlevende echtgenoot / echtgenote op 1 januari
van het aanslagjaar voor het aantal kinderen die hij / zij ten laste heeft.

- auto, motorfiets, ... : indien de wagen behouden wordt moet hij overgeschreven
worden. Indien de wagen wordt verkocht dient men binnen de 2 maanden de
nummerplaat terug te zenden naar het Ministerie van Verkeer.