logo

Informatie

Wij geven informatie over de volgende onderwerpen:

1. Wat te doen bij een overlijden ?
2. Overlijden in het buitenland
3. Aangifte van overlijden
4. Uittreksels uit de overlijdensakte
5. Verwittigen van uw financiële instelling(en)
6. Mutualiteit
7. Levensverzekering
8. Pensioen
9. Het testament
10. Nalatenschappen en succesierechten
11. Overlijden wegens ongeval, verdacht of gewelddadig overlijden
12. Gemeentelijke begraafplaatsen
13. Crematie
14. Wijziging identiteitskaart
15. Welke andere instanties dient men te verwittigen bij overlijden ?
16. Welke service mag U van ons verwachten ?

Wij willen er U wel op wijzen dat dit slechts een beperkte opsomming is, en dat er sommige handelingen en formaliteiten kunnen bijkomen of wijzigen naargelang de specifieke situatie.