logo

Overlijden in het buitenland

Wanneer de plaatselijke overheid van het land van overlijden kennis heeft genomen van dit overlijden verwittigt deze de ambassade. U heeft de keuze om het lichaam ter plaatse te laten begraven of om de overledene te laten repatriëren. In het laatste geval wordt de akte van overlijden door ons aangevraagd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie maakt deze dan over aan de gemeente van de woonplaats van de overledene, waar U eveneens de uittreksels van overlijden kan bekomen. Het is mogelijk dat het desbetreffend land hiervoor een vergoeding vraagt. Deze dient men dan te betalen aan het Ministerie. Het lichaam van de overledene mag enkel getransporteerd worden naar België indien de plaatselijke wetsdokter hiervoor toelating heeft gegeven. De ambassade levert op haar beurt de geleibrief (lijkentransportbrief) af wanneer zij in het bezit is van de toelating tot begraving van de Belgische gemeente waar de overledene ter aarde zal besteld worden.