logo

Overlijden wegens ongeval, verdacht of gewelddadig overlijden

Verwittig steeds de dichts bijzijnde politie of rijkswacht. Zij brengen op hun beurt het parket op de hoogte. Deze stelt dan een onderzoek in naar de doodsoorzaak. De overlenene blijft ter beschikking van het parket tot op het moment dat deze een toelating tot begraven of cremeren gegeven heeft.